Tłumacz

Realizowane programy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Warsztaty-efektywne uczenie się Drukuj
wtorek, 08 grudnia 2015 21:52

Uczniowie naszej szkoły podczas zajęć w formie warsztatów poznali efektywne techniki uczenia się.

Temat: Kreatywność, drogą do sukcesu.

Dziś Szkoła nie może ograniczać rozwoju emocjonalnego  czy poznawczego młodzieży, musi wręcz go rozwijać. Niezwykle trudnym, ale ważnym elementem w pracy pedagoga jest kształtowanie w człowieku wyjątkowych zdolności. Jak podkreślają fachowcy rozwijając twórcze talenty dajemy naszym podopiecznym alternatywę przed nałogami. Uruchomiony został trening rozwijania procesów kreatywnego myślenia poprzez pobudzanie  i odkrywanie w nas nowych możliwości. To ważny element skutecznej profilaktyki.

Na zajęciach uświadomiono znaczenie kreatywnego myślenia, zapoznano z technikami kreatywnego myślenia, przedstawiono możliwości zastosowania kreatywnego myślenia w praktyce, przedstawiono bariery kreatywnego myślenia i sposoby ich przełamywania.

Temat: Techniki aktywnych metod nauki.

Aktywne metody, które dzieci dostosowują do własnego stylu uczenia się, a tym samym z łatwością wykorzystują cały potencjał umysłowy w zdobywaniu wiedzy. Dzięki takim technikom nauka staje się przyjemną przygodą a nie trudnym obowiązkiem. Według psychologów uczniowie przyzwyczajeni do zdobywania wiedzy metodami  aktywnymi są samodzielni i bardziej krytyczni. Dla nich formułowanie  opinii czy publiczne wystąpienie to pestka. W myśl naszych zajęć uczniowie zostali pobudzeni do odkrywania w sobie nowych umiejętności wzbogaconych o profilaktykę uzależnień. Ten warsztat to fascynujące wskazówki niezbędne w osiągnięciu swoich celów.

Na zajęciach zapoznano z systemami reprezentacyjnymi człowieka (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy), uczniowie poznali swój dominujący zmysł, zapoznali się z zasadami przygotowania do nauki, uświadomili sobie znaczenie technik aktywnego uczenia, zapoznali się z technikami aktywnego uczenia (mnemotechniką, sporządzaniem notatek, mapą umysłu).